Hjelp og veiledning

For utleiere

Hvis du logger inn og går til mine innstillinger vil du finne hent ut script. Her kan du spesifisere hvordan du ønsker å presentere dine utleieobjekter på din nettside.

En bestilling kan kanselleres i listen over mine bestillinger.

En bestilling kan refunderes før og etter at leie er gjennomført. Dette gjøres i listen \"mine bestillinger\" og du kan også refundere prosentandel av beløpet.

Du kan ta betalt med kortbetaling som videreføres direkte til din bankkonto (som er tilknyttet ditt utleieobjekt) eller hver 14. dag ved bruk av faktura. Vi står ansvarlig for kredittvurdering av leier og innkreving av betaling.

Du kan ta betalt med kortbetaling som videreføres direkte til din bankkonto (som er tilknyttet ditt utleieobjekt) eller hver 14. dag ved bruk av faktura. Vi står ansvarlig for kredittvurdering av leier og innkreving av betaling.

Ved feil kontakter du support@bookup.no

Du kan kreve godkjenning under avanserte detaljer i liste over dine utleieobjekter. Du kan også kreve godkjenning for bestemte leiegrupper, f.eks medlemmer.

For å tildele timer i sesongleie må du ha lisens for tilleggstjeneste som gir mulighet for sesongleie. I tillegg må din bruker være administrator på kontoen.

Ja, du kan leie ut gratis eller tilby prisgrupper som gir gratis leie for f eks dine medlemmer og ta betaling fra ikke-medlemmer.

Dette er et tilleggs valg på ditt utleieobjekt hvis du har valgt type utleieobjekt «dagsleie». Du vil få opsjon om å leie ut lokalet ditt som en hel dag, eller dagtid/kveldstid. Prisen på dagtid/kveldstid er en prosentsats av hel dag.

Dette kan settes på lokalet under Tilgjengelighet og pris. Hvis du har valgt leie etter timer, kan du velge hvor mange baneinndelinger lokalet har. Vi støtter opp til 5 inndelinger.

For leietakere

I BookUp kan du logge på med flere alternativer. Ved f.eks bruk av Vipps, er det ditt telefonnummer som er din identitet. Dersom du tidligere har opprettet en konto med Gmail pålogging, så vil din konto være tilknyttet din epost. Du kan f.eks legge til ditt telefonnummer eller andre e-poster på din konto, slik at du får opp din konto ved bruk av alternativ pålogging. Gå via INNSTILLINGER > MIN KONTO for å styre tilgang. Dersom du ikke vet hvilken e-post eller identitet du logget på med tidligere, kan support@bookup.no hjelpe deg.

Du kan logge inn med Gmail dersom du har det. Din identitet vil da bli e-posten som er assosiert med din konto. Dersom du ikke bruker Gmail kan du opprette egen bruker i bookup. Se veileder.

Det kan være at noen andre i din organisasjon allerede har opprettet konto, eller kanskje du ønsker å opprette en konto for underavdeling i samme organsiasjon? Er du usikker på om din konto allerede han være opprettet kan du ta kontakt med support på support@bookup.no. Hvis du er en offentlig organiasjon, kan det være at organisasjonsnummeret allerede er tilknyttet annen kommunal virksomhet.

I noen tilfeller kan e-posten bli filtrert av spamfilter i din e-post-agent. Du kan se om e-posten ligger i spamfilter eller søppelpost.

Du kan resette passordet her: Resett passord. I noen tilfeller kan e-posten bli filtrert av spamfilter i din e-post-agent. Du kan se om e-posten ligger i spamfilter eller søppelpost. Det kan også være at du ikke har opprettet en bruker tidligere, eller har brukt Gmail til pålogging.

Dersom dette er en konto du har opprettet, så kan det være at tilgang er tilknyttet en annen epost enn den du forsøkte. Det kan også være at din konto er opprettet av utleieavdeling i din kommune, dersom du har hatt en aktiv leie i din kommune, og kommunen benytter BookUp. I så fall kan du kontakte utleieansvarlig og be de gi deg tilgang. Du kan også kontakte support@bookup.no for teknisk bistand.

Var det noe du ikke fikk svar på? Send oss en melding!